ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุ

ศูนย์รวมข้อมูลวัสดุที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ GC Group และจากพันธมิตรของ GC ทั้งในและต่างประเทศ

GC มุ่งมั่นที่จะค้นหา คัดเลือก และอัปเดตเทรนด์วัสดุต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
อุปกรณ์ทางการเกษตร ยานยนต์ การก่อสร้างและการตกแต่ง ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์การแพทย์ และบรรจุภัณฑ์

การก่อสร้างและการตกแต่ง

วัสดุสำหรับการก่อสร้างและการตกแต่งโดย GC ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความทนทาน ความปลอดภัย รวมถึงความสวยงานเมื่อใช้งานจริง

เพิ่มเติม

การแพทย์

GC ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้า เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น

เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์

วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ของ GC ได้ถูกสร้างสรรค์และออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในหลายกลุ่มธุรกิจและครอบคลุมในทุกความต้องการของลูกค้า

เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัว

GC ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจสร้างสรรค์และพัฒนาวัสดุหลากหลายประเภทสำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านและของใช้ส่วนตัวเพื่อให้ปลอดภัย สะอาด และสะดวกสบาย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน

เพิ่มเติม

ยานยนต์

วัสดุของ GC สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงเพิ่มสมรรถนะของยานยนต์ให้ดีขึ้น เช่น น้ำหนักเบา และประหยัดพลังงาน

เพิ่มเติม

อุปกรณ์ทางการเกษตร

ด้วยนวัตกรรมของ GC อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร GC มุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการและครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มการเกษตร

เพิ่มเติม

แฟชั่น และไลฟ์สไตล์

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและวัสดุรีไซเคิลจากโครงการอัพไซคลิ่งพลาสติกของ GC ช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและการออกแบบ อีกทั้งยังลดขยะและลดโลกร้อนอีกด้วย

เพิ่มเติม

ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

วัสดุของ GC สำหรับไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เพิ่มเติม

Material-Library-Services
Material-Library-Services
Material-Library-Services
Material-Library-Services