banner banner

เรามุ่งเน้นในการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อผลิตภัณฑ์การขึ้นรูปด้วยการเป่าขนาดใหญ่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ทนต่อสารเคมี การแตกรั่ว ปลอดภัยในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการด้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการผลิตทั่วโลก

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองแนวโน้มธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มีการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป ถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ถัง IBC ถังขนาดบรรจุมากกว่า 200 ลิตร ถังขนาดบรรจุน้อยกว่า 200 ลิตร และอื่น ๆ

ถัง IBC

 1. ถัง IBC

  ถังรูปทรงสีเหลี่ยม ซึ่งออกแบบเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก และยังสามารถบรรจุอาหารและสารเคมี ได้ทั้งในรูปแบบของเหลว ของแข็ง หรือของที่มีความข้นเหนียว โดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

  ถัง IBC

ถัง ขนาดบรรจุมากกว่า 200 ลิตร

 1. ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง

  ถังขนาด 200 ถึง 235 ลิตร ที่มีฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง เช่น หัวเชื้อแชมพู หรือสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น

  ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง
 2. ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก

  ถังขนาด 200 ลิตรถึง 235 ลิตร ที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝาด้านบนของถัง เหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

  ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร

ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

 1. ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

  ถังพลาสติกรูปทรงกลม ไม่มีหูจับ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของฝา ประเภท 1. ฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง และ 2. ถังที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝา อยู่ด้านบนของถังเหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

  Drums 30-180 Liter
 2. แกลลอนสารเคมี

  แกลลอนสารเคมีเป็นถังพลาสติกรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมมีหูจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและเทของเหลวที่อยู่ด้านใน ซึ่งอาจเป็นสารเคมี อาหาร หรือน้ำ เป็นต้น มีฝาปิดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสารที่ค่อนข้างเหลวซึ่งเทได้ง่าย

  Jerry Cans

อื่น ๆ

 1. ถังน้ำ บรรจุขนาด 500-2,000 ลิตร

  ถังพลาสติกขนาดใหญ่สามารถบรรจุน้ำหรือของเหลวได้มากขึ้น 500 ถึง 2,000 ลิตร มีลักษณะทรงกลม ใช้ตั้งบนพื้น มีฝาปิดด้านบน สามารถเก็บของเหลวและป้องกับการรั่วไหลได้ดี

  ถังน้ำ บรรจุขนาด 500-2000 ลิตร
 2. ทุ่นเอนกประสงค์

  ทุ่นเอนกประสงค์ ที่ไม่ใช่ทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ทุ่นสำหรับท่าเรือ สะพาน เป็นต้น

  ทุ่นเอนกประสงค์
 3. ถังสเปรย์ยาฆ่าแมลง

  ถังบรรจุเคมีประเภทนี้ใช้สำหรับงานด้านเกษตรกรรม สำหรับพ่นยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช

  ถังสเปรย์ยาฆ่าแมลง

ประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป

เครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตร

เครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตร

ถังบรรจุเคมีประเภทนี้ใช้สำหรับงานด้านเกษตรกรรม สำหรับพ่นยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช

ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง

ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาเปิดกว้าง

ถังขนาด 200 ถึง 235 ลิตร ที่มีฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง เช่น หัวเชื้อแชมพู หรือสารลดแรงตึงผิว เป็นต้น

ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

ถังขนาดบรรจุ น้อยกว่า 200 ลิตร

ถังพลาสติกรูปทรงกลม ไม่มีหูจับ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของฝา คือ 1. ฝาเปิดกว้าง โดยมีเข็มขัดโลหะรัดเพื่อให้ฝาปิดได้แน่นและไม่เปิดง่าย เหมาะกับการบรรจุสารเคมีหรืออาหารที่มีความหนืดสูง และ 2. ถังที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝา อยู่ด้านบนของถังเหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก

ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก

ถังขนาด 200 ลิตรถึง 235 ลิตร ที่มีฝาขนาดเล็ก 2 ฝาด้านบนของถัง เหมาะสำหรับการบรรจุสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก สามารถเทได้ง่าย เช่น สารทำละลาย เป็นต้น

ทุ่นเอนกประสงค์

ทุ่นเอนกประสงค์

ทุ่นเอนกประสงค์ ที่ไม่ใช่ทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ทุ่นสำหรับท่าเรือ สะพาน เป็นต้น

ถัง IBC

ถัง IBC

ถังรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยม ซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในการเก็บ การขนส่ง และการบริหารจัดการสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้ในปริมาณมาก ทั้งในรูปแบบของเหลว หรือของเหลวที่มีความข้นเหนียว โดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

แกลลอนสารเคมี

แกลลอนสารเคมี

ถังเจอร์รี่เป็นถังพลาสติกรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมมีหูจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและเทของเหลวที่อยู่ด้านใน ซึ่งอาจเป็นสารเคมี อาหาร หรือน้ำ เป็นต้น มีฝาปิดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสารที่ค่อนข้างเหลวซึ่งเทได้ง่าย

ถังน้ำ บรรจุขนาด 500 ถึง 2000 ลิตร

ถังน้ำ บรรจุขนาด 500 ถึง 2000 ลิตร

ถังพลาสติกขนาดใหญ่สามารถบรรจุน้ำหรือของเหลวได้มากขึ้น 500 ถึง 2,000 ลิตร มีลักษณะทรงกลม ใช้ตั้งบนพื้น มีฝาปิดด้านบน สามารถเก็บของเหลวและป้องกับการรั่วไหลได้ดี

การรับรอง

การรับรองตามมาตรฐานสากลของโรงงาน InnoPlus
InnoPlus Plant Certificate

การรับรอง

การรับรองตามมาตรฐานสากลของโรงงาน InnoPlus

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเกรด

InnoPlus and PlastMate HDPE PRODUCT

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขึ้นรูปของบรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ จากกระบวนการเป่าขึ้นรูป

 1. Q : เกิดการไหลยืดลงด้านล่าง (drawdown) ของพลาสติกมากเกินไป เนื่องจากน้ำหนักตัวของพลาสติกเหลว

  A : - ปรับลดอุณหภูมิการขึ้นรูป
  - ปรับเพิ่มความเร็วในการอัดรีด
  - ปรับเพิ่มความเร็วในการปิดแม่พิมพ์
  - ใช้พลาสติกที่มีดรรชนีการไหลต่ำลง

 1. Q : ดายพินอยู่ในตำแหน่งไม่สมดุล

  A : ปรับตำแหน่งดายพินให้เหมาะสม

 1. Q : เกิดจากการตั้ง condition ของการขึ้นรูปไม่เหมาะสม หรือการออกแบบแม่พิมพ์บริเวณแนวประกบ (pinch-off) ไม่เหมาะสม

  A : - ทบทวนการออกแบบในส่วนของ pinch-off ให้เหมาะสม
  - ปรับลดอุณหภูมิที่บริเวณแนวประกบที่ก้นขวด
  - เพิ่มเวลาในการเป่าและปิดแม่พิมพ์ให้นานขึ้น

 1. Q : การออกแบบแม่พิมพ์ไม่เหมาะสม หรือ สภาวะที่ใช้ขึ้นรูปไม่เหมาะสม

  A : - แก้ไขแม่พิมพ์ให้สามารถประกบปิดได้สนิทขึ้น
  - ปรับเพิ่มอุณหภูมิที่หัวดาย
  - ปรับเพิ่มแรงปิดแม่พิมพ์
  - ปรับเพิ่มความดันของลมเป่า
 1. Q : เกิด Melt fraction ของเนื้อพลาสติกเหลว

  A : - ปรับลดความเร็วในการอัดรีด
  - ปรับเพิ่มอุณหภูมิหัวดาย
  - ปรับความกว้างของระยะห่างดาย

 1. Q : การระบายอากาศในแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ

  A : - ทำการขัดทรายที่ผิวในของแม่พิมพ์
  - ปรับเพิ่มอุณหภูมิหัวดาย
  - ปรับเพิ่มความดันลมเป่า

 1. Q : เม็ดพลาสติกมีความชื้น

  A : ตรวจสอบเม็ดพลาสติกที่ใช้

 2. Q : ความเร็วรอบสกรูสูงเกินไป

  A : ลดความเร็วรอบสกรู

 3. Q : สันสกรูในช่วงป้อนเม็ดพลาสติกลึกเกินไป

  A : ตรวจเช็คระยะลึกของสันสกรูโดยเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นๆ ที่ไม่เกิดปัญหา

 1. Q : มีสิ่งแปลกปลอมหรือพลาสติกไหม้ตกค้างและเกาะอยู่บริเวณดาย

  A : - ทำความสะอาดดาย
  - ตรวจสอบวัตถุดิบอื่น ๆ เช่นเม็ดพลาสติกหลอม และเม็ดสี