เคมีภัณฑ์

โพรพิลีนออกไซด์

บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โรงงานดังกล่าวมีกำลังการผลิตปีละ 200,000 ตันต่อปีและให้บริการแก่ธุรกิจปลายน้ำ เช่น บริษัท จีซี โพลิออลส์ จำกัด ฯลฯ

วัตถุดิบของจีซีโอ เช่น โพรพิลีน และคิวมีน จะถูกจัดหาจากห่วงโซ่แบบบูรณาการของกลุ่ม GC การใช้งานที่สำคัญของโพรพิลีนออกไซด์ใช้สำหรับการผลิตโพลีอีเทอร์โพลิออลส์สำหรับใช้ในพลาสติกโพลียูรีเทน

ดาวน์โหลด Specification

โพรพิลีนออกไซด์
ดาวน์โหลด


โพลิออลส์

จีซี โพลีออลส์ ผลิตสาร พอลีเทอร์โพลีออลส์ เพื่อแข่งขันในตลาดที่เติบโตรวดเร็ว เช่น เอเชียตะวันออกเชียงใต้และอินเดีย โดยวัตถุดิบหลักของบริษัท จีซี โพลีออลส์ คือ โพรพิลีนออกไซต์ และ เอทิลีนออกไซต์มาจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล บริษัทชันโย เคมิคอล ส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านเทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิดโพลีออส์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในขณะที่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ให้การสนับสนุนด้านการตลาดและการขายผ่านระบบโลจิสติกและเครือข่ายที่แข็งแกร่ง จุดแข็งของถือหุ้นทั้งสามมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษ้ทฯ ในการผลิตโพลีออลส์ที่มีความสามารถในการแช่งขันสูง เพื่อใช้ในการผลิตโพลียูรีเทนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ ของใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ รองเท้า และ การก่อสร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่