เคมีภัณฑ์

ฟีนอล

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (พีพีซีแอล) บริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ฟีนอลและอะซีโตนแห่งเดียวในประเทศไทย และมีกำลังการผลิตที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โรงงานฟีนอล: ผลิตฟีนอลและอะซีโตน ด้วยกำลังการผลิต 492,000 และ 304,000 ตันต่อปี ตามลำดับ โรงงานบิสฟีนอล เอ (บีพีเอ): มีกำลังการผลิต 157,500 ตันต่อปี

ผลิตภัณฑ์ฟีนอล อะซีโตนและบิสฟีนอล เอ นี้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง พลาสติกวิศวกรรม อุตสาหกรรมยา และการเกษตร เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่