PCR Shrink film ฟิล์มหดรักษ์โลกสารพัดประโยชน์ | GC

31 ก.ค. 2566


ฟิล์มหดคืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง

ฟิล์มหด หรือ Shrink Film คือ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อห่อหุ้มสินค้าให้ปลอดภัย เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและความคล่องตัวในการขนส่ง โดยเฉพาะสินค้าที่มีการซื้อขายครั้งละหลาย ๆ ชิ้น เช่น น้ำขวด อาหารกระป๋อง นมกล่อง จึงจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยในการรวมสินค้าหลาย ๆ ชิ้นไว้ด้วยกัน เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษา นับจำนวน และขนส่ง

วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับฟิล์มหดกันให้มากขึ้น ว่าฟิล์มประเภทนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง เม็ดพลาสติกผลิตฟิล์มหดเป็นแบบไหน รวมถึงคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

1. ฟิล์มหดมีคุณสมบัติและประโยชน์อย่างไร?

ฟิล์มหด คือ บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนชนิดหนึ่งใช้สำหรับห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่เรียกกันว่าฟิล์มหดนั้น เพราะเมื่อฟิล์มได้รับความร้อนจะหดรัดตัว เข้ากับรูปทรงของสิ่งของที่ถูกห่อเอาไว้ คุณสมบัติและลักษณะโดยรวมของฟิล์มหด คือ มีความยืดหยุ่น แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก ต้านทานแรงทิ่มทะลุ และแรงกระแทกได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย ขึ้นรูปง่าย และใส ทำให้มองเห็นสินค้าภายในได้ 

ฟิล์มหดถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค หรือแม้แต่ในโรงงาน ส่วนมากจะใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงช่วยในการรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์ ทำให้การขนส่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์ลวดลาย และข้อความต่าง ๆ ลงบนฟิล์มเพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อีกด้วย 

2. ฟิล์มหดผลิตมาจากอะไร 

เม็ดพลาสติกผลิตฟิล์มหด เป็นพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ประเภทพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) หลายชนิดมาผสมกัน โดย PE แต่ละประเภทจะให้คุณสมบัติความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความใสที่แตกต่างกัน ทำให้ฟิล์มหดมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ผลิตฟิล์มสามารถเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ และการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ฟิล์มหด PCR หรือ PCR Shrink film คืออะไร? แตกต่างจากฟิล์มหดธรรมดาอย่างไร

ในปัจจุบันเทรนด์เรื่องความยั่งยืนทำให้ผู้คนทั่วโลกหันมาตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งฟิล์มหรือถุงพลาสติกโดยทั่วไป เมื่อใช้เสร็จแล้วการนำกลับมาใช้ใหม่ตามครัวเรือนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากกระบวนการคัดแยกและการจัดการขยะยังขาดประสิทธิภาพ แต่เพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก ทำให้ผู้ผลิตพลาสติกให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกผลิตฟิล์มหด โดยนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการคัดแยกประเภท ทำความสะอาด และปรับปรุงคุณสมบัติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกผลิตรีไซเคิล PCR หรือ Post-Consumer Recycled Resin ที่สามารถนำกลับมาใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ ได้

ดังนั้น ฟิล์มหด PCR หรือ PCR Shrink film คือ ฟิล์มหดที่มีการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเข้ามาใช้ในสูตรการผลิตแทนการใช้พลาสติกใหม่นั่นเอง

ฟิล์มหด PCR มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

4. PCR Shrink film ฟิล์มหด ทางเลือกรักษ์โลก

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเม็ดพลาสติกผลิตฟิล์มหดที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษ์โลก ขอแนะนำผลิตภัณฑ์จาก GC เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ InnoEco เกรด D021NF-50 เป็นเม็ดพลาสติกผลิตฟิล์มหด ที่มี PCR content 50%  ช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ โดยมีคุณสมบัติใกล้เคียงเม็ดพลาสติกใหม่ สามารถนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ที่สำคัญคือ นำไปรีไซเคิลซ้ำได้ เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการพิจารณา เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และตอบโจทย์ความยั่งยืน เพื่อคุณ เพื่อโลก