งานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสุดว้าวสำหรับบ้านในอนาคต จากโครงการ Creative Plastic Academy 2021 โดย GC และ CEA

23 ก.พ. 2565


โลกกำลังท้าทายเราจากหลายมิติ สังคมผู้สูงอายุ ภัยจากธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ...แล้วบ้านในอนาคตจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราอย่างไร !?!?

Creative Plastic Academy 2021 จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อให้นักออกแบบได้เรียนรู้และเข้าใจพลาสติกอย่างครบวงจร และนำพลาสติกมาออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการอยู่อาศัยในอนาคต ร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยที่ตอบสนองคนหลายรุ่น (Universal Design) การอยู่อาศัยเพื่อรับมือภัยพิบัติ (Preventive House) และการอยู่อาศัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (Hygienic House) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละกลุ่มมีดังนี้

1. Universal Design - ขวดน้ำปลาเพื่อสุขภาวะที่ดี (Kidney & Heart) โดยทีม Baby Boss

Kidney & Heart คือขวดเครื่องปรุง (น้ำปลา/ซอส) ที่จะช่วยควบคุมปริมาณโซเดียมในการปรุงอาหาร โดยออกแบบให้เป็นขวดรูปทรงไตและหัวใจที่เป็นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากการกินเค็มมากเกินไป เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และการออกแบบมือจับที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งานทุกรูปแบบ โดยเฉพาะคนตาที่บอด คนแก่ คนกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง ให้สามารถปรุงอาหารได้ ด้วยการตวงปริมาณที่แม่นยำและเหมาะสมต่อวัน

พลาสติกที่ใช้ผลิตขวดน้ำปลาเพื่อสุขภาวะที่ดี คือ PP สำหรับส่วนฝาและมือจับ HDPE สำหรับตัวขวด ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Injection molding และซิลิโคน สำหรับส่วนหัวใจและไต

2. Preventive House – เก้าอี้สนามลอยน้ำได้ (PAR~LOY) โดยทีม SYMmetrical

PAR~LOY คือชุดโต๊ะและเก้าอี้สนามที่มีประโยชน์เมื่อน้ำท่วม ด้วยการออกแบบที่นำหลักการลอยตัวของเรือ Catamaran มาปรับใช้เพื่อให้เก้าอี้สามารถถอดประกอบและลอยน้ำได้ โดยประยุกต์ใช้เป็นที่เก็บของ ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 160 กิโลกรัม ขณะที่โต๊ะสามารถปรับใช้เป็นทางเดินหนีน้ำได้

พลาสติกที่ใช้ผลิตเก้าอี้สนามลอยน้ำได้ คือ LLDPE ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Rotational molding และ PU Foam สำหรับส่วนเก้าอี้ และไม้เทียม สำหรับโต๊ะ

 

3. กลุ่ม Hygienic House - ประตูป้องกันไวรัส (Digital Door Lock) โดยทีม Sandbox

DIGITAL DOOR LOCK คือชุดด้ามจับประตูแบบใส่รหัส ออกแบบโดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยฟังก์ชั่นการฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจติดมากับของใช้ส่วนตัวโดยแสง UV เซนเซอร์พ่นแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิ ช่องทิ้งหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบ้าน สร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้งานทั้งก่อนออกจากที่พักและเข้าที่พัก

พลาสติกที่ใช้ผลิตประตูป้องกันไวรัส คือ PC High gloss สำหรับส่วนที่เป็นกรอบชุดด้ามจับประตูที่เป็นสีดำ และ Stainless steel สำหรับส่วนมือจับ