brand-product-innoplus

InnoPlus เป็นเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) สำหรับผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ผลิตโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 1,900,000 ตัน ต่อปี และเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต ซึ่งมีกำลังการ ผลิตรวม 150,000 ตันต่อปี

HDPE

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีกำลังการผลิตรวม 850,000 ตัน/ปี HDPE ของ InnoPlus ผลิตโดยใช้กระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีของ Mitsui ในการผลิตแบบ เทคโนโลยีนี้ให้โครงสร้างโมเลกุลแบบ uni-modal และ bi-modal ด้วยอัตราการไหลและความหนาแน่นที่หลากหลายทำให้ HDPE ของ InnoPlus สามารถใช้ในกระบวนการผลิตได้ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงเชิงกลสูง ซึ่งเหมาะสำหรับกับการใช้งานที่หลากหลายการควบคุมการผลิตและการเลือกวัตถุดิบเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพของ HDPE ของ InnoPlus มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการให้ความแม่นยำสูงเพื่อตอบสนองทุกความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น U.S FDA 21 CFR 177.1520 และ EU 10/2011 HDPE ของ InnoPlus ยังเป็นไปตามข้อกำหนดวัตถุอันตราย (RoHS) ตาม 2002/95 / EC อีกด้วย

LLDPE

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นต่ำ (LLDPE) มีกำลังการผลิตรวม 400,000 ตัน/ปี LLDPE ของ InnoPlus ผลิตโดยใช้กระบวน โดยใช้ก๊าซของ (Unipol) ในกระบวนการผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Univation Technology เทคโนโลยีนี้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ LLDPE ได้หลากหลาย ตัวเร่งปฏิกิริยาและโคโมโนเมอร์ที่หลากหลายสามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานต่างๆ มากมาย เช่น ฟิล์มคลุมดิน และสายไฟและสายเคเบิล

mLLDPE

เมทัลโลซีนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (mLLDPE) มีกำลังการผลิตทั้งหมด ที่ 400,000 ตันต่อปี mLLDPE ของ InnoPlus ผลิตโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์ความดันต่ำ โดยใช้ก๊าซของยูนิโพล (Unipol) ในกระบวนการผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Univation Technology ซึ่งเป็นผู้ให้สิทธิ์ด้านเทคโนโลยีในการตรวจสอบเมทัลโลซีนพอลิเอทิลีน (PE metallocence) ชั้นนำระดับโลก mLLDPE พิเศษที่เกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความหลากหลายทำให้ทนต่อการเจาะและแรงกระแทก มีความสามารถเชื่อมต่อกันได้ดี และคุณสมบัติทางแสงที่ยอดเยี่ยม mLLDPE ของ InnoPlus ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบวนการขึ้นรูปแบบหล่อและเป่า

LDPE

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 300,000 ตันต่อปี LDPE ของ InnoPlus ผลิตโดยใช้กระบวนการ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจาก (LyondellBasell) เทคโนโลยีนี้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ LDPE ได้หลากหลาย LDPE ของInnoPlus ง่ายต่อการขึ้นรูปและมีความสมดุลระหว่างคุณสมบัติทางแสงและเชิงกลที่เพียงพอ LDPE ของ InnoPlus ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายกลุ่มสินค้า เช่น ฟิล์มที่ใช้บรรจุของหนักฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ถุงซิป ฟิล์มเอนกประสงค์ ฟิล์มหด ภาชนะแบบเป่าขนาดเล็ก และสายไฟและสายเคเบิล

PET

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 200,000 ตันต่อปี PET ของ InnoPlus ผลิตโดยใช้องค์ความรู้ (know-how) ทางเทคโนโลยีชั้นนำของ Zimmer® polymer technologies (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี) และ Polymetrix (สมาพันธรัฐสวิส) ทำให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เทคโนโลยีทั้งสองนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับและสร้างความน่าเชื่อถือเป็นอย่างสูงให้กับโรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า PET ของ InnoPlus ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตขวดและแผ่น

สื่อและสิ่งพิมพ์