banner แหอวน banner แหอวน

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ตาข่าย

ตาข่าย

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

มีค่าอัตราการไหล 0.8 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.954 กรัม/ลบ.ซม. เป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เหมาะสำหรับงานเส้นใยและเส้นเทป ที่สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความแข็งแรงสูง

ดูเพิ่มเติม