banner ถุงเพาะ ถุงปลูก banner ถุงเพาะ ถุงปลูก

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ถุงปลูก

ถุงปลูก

ประเภทโพลิเมอร์

LDPE

InnoPlus

  • มีความสมารถในการขึ้นรูปที่ดี ใส และคงรูป
  • สามารถทนต่อการเปิดและพับซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
  • มีความลื่นช่วยให้ง่ายต่อการเปิดและปิด
  • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

  • มีความสมารถในการขึ้นรูปที่ดี ใส และคงรูป
  • สามารถทนต่อการเปิดและพับซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
  • มีความลื่นช่วยให้ง่ายต่อการเปิดและปิด
  • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

ที่มีอัตราการไหล 1.9 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.924 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ สามารถใช้ได้กับงานฟิล์มได้หลากหลายประเภท ทั้งงานฟิล์มทั่วไป ถุงซิป ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร แผ่นโฟม และฟิล์มกันกระแทก โดยเกรดนี้มีสารช่วยให้ลื่นเพื่อป้องกันการติดกันของพลาสติก สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และให้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติเชิงแสงที่ดี และมีค่าเจลต่ำ

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1.9 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.924 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ สามารถใช้ได้กับงานฟิล์มได้หลากหลายประเภท ทั้งงานฟิล์มทั่วไป ถุงซิป ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร แผ่นโฟม และฟิล์มกันกระแทก สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ให้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติเชิงแสงที่ดี และมีค่าเจลต่ำ

ดูเพิ่มเติม

LLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 2 g./10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานฟิล์มดึงยืด ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าและการอัดรีดแบบแผ่น

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด