banner เบาะผู้โดยสาร banner เบาะผู้โดยสาร

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนภายใน

ชิ้นส่วนภายใน

ประเภทโพลิเมอร์

Genix

Polyols

พอลิอ็อกซีอัลคิลลีน ไทออล เป็นเคมีขั้นกลางในการผลิตโพลียูรีเทนโฟมในอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทาน

ดูเพิ่มเติม

พอลิอ็อกซีอัลคิลลีน ไทออล ใช้เป็นสารตั้งต้น ในการผลิตเบาะโพลียูรีเทนโฟม ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พอลิออกซีอัลคิลลีนไตรออลล์เป็นโพลีเมอร์โพลีออลส์ ที่ถูกใช้ในการผลิตเมมโมรี่โฟมที่มีความหนาแน่นสูงและมีความนุ่มเป็นพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

พอลิอ็อกซีอัลคิลลีน ไทออล เป็นสารเคมีขั้นกลางในการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง พอลิอ็อกซีอัลคิลลีน ไทออล เหมาะสำหรับผลิตโฟมโพลียูรีเทนแข็ง ทั้งแบบความหนาแน่นสูงและต่ำ นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้โฟมมีโครงสร้างเซลล์แบบเปิด มีความยืดหยุ่น และมีการหดตัวน้อยลง

ดูเพิ่มเติม

พอลิอ็อกซีอัลคิลลีน ไทออล เป็นสารเคมีขั้นกลางในการผลิตโพลียูรีเทนโฟมในอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีการยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทาน

ดูเพิ่มเติม

ออโต้พรีมิกซ์ ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเป็นสูตรที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด