banner ฝาเกลียว banner ฝาเกลียว

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มอัดก๊าซ

เครื่องดื่มอัดก๊าซ

น้ำดื่มอัดก๊าซ

เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซ

เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซ

น้ำเปล่า

น้ำแร่

ชา

น้ำผลไม้

อาหารและผลิตภัณฑ์นม

อาหารและผลิตภัณฑ์นม

นม

นมเปรี้ยว

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

ครีม

น้ำยาบ้วนปาก

โฟมล้างหน้า

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

น้ำมันเครื่อง

ผงซักฟอก

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

 • ความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ ใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • มีความทนทานสูงและค่าการหดตัวที่ต่ำ
 • ใช้พอลิเมอร์ในการผลิตน้อยลง แต่ยังคงได้ฝาที่มีคุณภาพเช่นเดิม เนื่องจากมีความแข็งแรงที่มากขึ้น จึงทำให้สามารถลดน้ำหนักฝาลงได้
 • ใช้งานได้ดีทั้งในการขึ้นรูปแบบฉีดและบีบอัด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ และใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ ใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • มีความทนทานสูงและค่าการหดตัวที่ต่ำ
 • ใช้งานได้ดีทั้งในการขึ้นรูปแบบฉีดและบีบอัด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

 • ความสามารถในการขึ้นรูปและคงรูปที่ดี ไม่บิดเบี้ยว
 • มีคุณสมบัติการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
 • มีความสามารถในการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีการเติมสารทำให้ลื่นเพื่อให้เปิดฝาได้ง่ายขึ้น

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ ใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • ใช้งานได้ดีทั้งในการขึ้นรูปแบบฉีดและบีบอัด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ และใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • ใช้พอลิเมอร์ในการผลิตน้อยลง แต่ยังคงได้ฝาที่มีคุณภาพเช่นเดิม เนื่องจากมีความแข็งแรงที่มากขึ้น จึงทำให้สามารถลดน้ำหนักฝาลงได้
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีความสมดุลในด้านความเหนียวและความแข็งแรงเชิงกล
 • ใช้งานได้ดีทั้งในการขึ้นรูปแบบฉีดและบีบอัด

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปและคงรูปที่ดี ไม่บิดเบี้ยว
 • มีคุณสมบัติการกักก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
 • มีความสามารถในการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีการเติมสารทำให้ลื่นเพื่อให้เปิดฝาได้ง่ายขึ้น

ดูเพิ่มเติม

 • ความสามารถในการขึ้นรูปและคงรูปที่ดี ไม่บิดเบี้ยว
 • มีคุณสมบัติการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
 • มีความสามารถในการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีการเติมสารทำให้ลื่นเพื่อให้เปิดฝาได้ง่ายขึ้น

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่มีความแข็งสูง เพื่อทำให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
 • ทนแรงกระแทกได้สูง และทนทาน
 • มีคุณสมบัติการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
 • มีความสามารถในการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

 • ความสามารถในการขึ้นรูปและคงรูปที่ดี ไม่บิดเบี้ยว
 • มีคุณสมบัติการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง
 • มีความสามารถในการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีการเติมสารทำให้ลื่นเพื่อให้เปิดฝาได้ง่ายขึ้น

ดูเพิ่มเติม

PP

Moplen

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี
 • มีความทนทานต่อสารเคมี และสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อรสและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
 • มีความทนทานต่อสารเคมี และสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม และมีความแข็งสูง
 • ลดการเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวได้ดี มีความใหม่อยู่เสมอ
 • สามารถช่วยลดเวลาการผลิตในแต่ละรอบ ทำให้อัตราการผลิตสูงขึ้น
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อรสและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
 • มีความแข็งสูงมาก และทนแรงกระแทกได้ดี
 • สามารถช่วยลดเวลาการผลิตในแต่ละรอบ ทำให้อัตราการผลิตสูงขึ้น
 • ใช้งานได้ยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อรสและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
 • มีความสมารถในการขึ้นรูปที่ดี มีความใสเป็นพิเศษ และมีความแข็งสูง
 • มีความทนทานต่อสารเคมี และสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • มีความแข็ง และทนทานต่อการใช้งาน
 • ลดการเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวได้ดี
 • สามารถช่วยลดเวลาการผลิตในแต่ละรอบทำให้อัตราการผลิตสูงขึ้น
 • มีสมบัติทำให้ฝาสามารถเปิดได้ง่ายยิ่งขึ้น

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

โพลิเมอร์สำหรับขวด

เกรดโพลิเมอร์สำหรับขวดแต่ละประเภท ดังนี้

Related Material

ขวดนมสดและนมเปรี้ยว

Related Material

กระปุกครีม

Related Material

หลอดโฟมและครีม

Related Material

น้ำยาบ้วนปาก

 • SA135T
Related Material

น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ

Related Material

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

Related Material

ขวดน้ำมันเครื่อง