banner ฝาแท็บ banner ฝาแท็บ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซ

เครื่องดื่มไม่อัดก๊าซ

น้ำเปล่า

น้ำแร่

ชา

น้ำผลไม้

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ และใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic
 • มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ความเร็วในการผลิตได้ ใช้เวลาต่อรอบการผลิตต่ำ
 • ใช้งานได้ดีทั้งในการขึ้นรูปแบบฉีดและบีบอัด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

PP

Moplen

 • มีความทนทานต่อสารเคมี และสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม และมีความแข็งสูง
 • ลดการเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวได้ดี มีความใหม่อยู่เสมอ
 • สามารถช่วยลดเวลาการผลิตในแต่ละรอบ ทำให้อัตราการผลิตสูงขึ้น
 • ไม่ส่งผลกระทบต่อรสและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
 • มีความแข็งสูงมาก และทนแรงกระแทกได้ดี
 • สามารถช่วยลดเวลาการผลิตในแต่ละรอบ ทำให้อัตราการผลิตสูงขึ้น
 • ใช้งานได้ยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อรสและกลิ่นของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

โพลิเมอร์สำหรับขวด

เกรดโพลิเมอร์สำหรับขวดแต่ละประเภท ดังนี้

Closure-Tap

น้ำเปล่าและน้ำแร่