banner กระดานโต้คลื่นอีพ็อกซี่เรซิ่น banner กระดานโต้คลื่นอีพ็อกซี่เรซิ่น

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬา

ระบบอีพ็อกซี่เรซิ่น

Base Epoxy Resin

อิพอกซี่เรซินผสมสารปรับความหนืด พร้อมใช้งานเหมาะสำหรับงานเคลือบผิว งานยึดติด งานยึดติด วัสดุผสม และการหล่อ

Hardener

สารประกอบชนิดโพลิเอมีนที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลแบบร่างแหกับหมู่ของอีพอกซี่เรซิน ซึ่งจะเกิดการแข็งตัวที่อุณภูมิห้อง เหมาะสำหรับงานเคลือบผิว งานยึดติด วัสดุผสม และการหล่อ

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

งานที่เกี่ยวข้อง