banner วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ banner วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

ระบบอีพ็อกซี่เรซิ่น

Base Epoxy Resin

อิพอกซี่เรซินเกรดทั่วไปเหมาะสำหรับงานเคลือบผิว งานยึดติด วัสดุผสม และการหล่อ

Hardener

สารประกอบชนิดอะโรเมติกแอนไฮไดรด์ผสมสารเร่งการแข็งตัว ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลแบบร่างแหกับหมู่ของอีพอกซี่เรซิน ซึ่งจะเกิดการแข็งตัวภายใต้การให้ความร้อน เหมาะสำหรับงานคอมโพสิทที่ขึ้นรูปด้วยการปั่นเป็นเส้นใย

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

งานที่เกี่ยวข้อง