banner ถุงสลายตัวได้ทางชีวภาพ banner ถุงสลายตัวได้ทางชีวภาพ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

ประเภทโพลิเมอร์

Bio Compound

PlastMate

ถุงสลายตัวได้ทางชีวภาพทำจากไบโอพลาสติกคอมพาวนด์โดยใช้กระบวนการอัดรีดฟิล์ม วัสดุนี้เป็นไบโอพลาสติกคอมพาวนด์และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100% ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นถุงชอปปิ้งอเนกประสงค์และถุงขยะ

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด