banner บรรจุภัณฑ์ Flexible สลายตัวได้ทางชีวภาพ banner บรรจุภัณฑ์ Flexible สลายตัวได้ทางชีวภาพ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

ประเภทโพลิเมอร์

Bio PBS

เหมาะสำหรับการใช้งานกับฟิล์ม ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสอาหาร และสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ 100%

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด