banner ถุงยืดอายุอาหาร banner ถุงยืดอายุอาหาร

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

ประเภทโพลิเมอร์

Bio Compound

PlastMate

สารเติมแต่ง LDPE ช่วยชะลอกระบวนการสุกของผักและผลไม้ ปริมาณที่แนะนำอยู่ระหว่าง 1% ถึง 5% โดยน้ำหนักขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้และชนิดของผักหรือผลไม้

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด