banner ฟิล์มยืด banner ฟิล์มยืด

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเครื่องสำอาง

รูปแบบผลิตภัณฑ์: ฟิล์ม

ประเภทโพลิเมอร์

LLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล 2 g./10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานฟิล์มดึงยืด ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่าและการอัดรีดแบบแผ่น

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 2.8 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งมีสารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม สามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี มีความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีเหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบการอัดรีดแบบแผ่น

มีอัตราการไหล 2.5 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น = 0.919 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงานฟิล์มดึงยืด ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพสูง มีความต้านทานแรงดึงที่ดี มีความแข็งแรงสูง ทนต่อการฉีกขาดได้ดี และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ โดยคงคุณภาพที่ดีไว้ ขึ้นรูปได้ง่ายเหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

mLLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาทีและความหนาแน่น 0.918 กรัมcm3 เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มที่ต้องการรับน้ำหนักได้สูง งานฟิล์มลามิเนต ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะให้ฟิล์มที่มีความต้านทานแรงดึงที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงกระแทก และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ โดยคงคุณภาพที่ดีไว้

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล = 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น = 0.918 กรัม/cm3 เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความต้านทานแรงดึงสูง ทนต่อแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุได้ดี

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 3.5 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.920 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มยืด งานฟิล์มฉีด งานฟิล์มลามิเนต ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้น โดยเกรดนี้มีประสิทธิภาพสูง มีความต้านทานแรงดึงที่ดีเยี่ยม ทนต่อแรงกระแทกและยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ โดยคงคุณภาพที่ดีไว้

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด