banner ถุงซิป banner ถุงซิป

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

รูปแบบบรรจุภัณฑ์: ถุง

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

มีค่าอัตราการไหลเท่ากับ 1.1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.951 กรัม/ลบ.ซม. มีความสมดุลระหว่างเชิงกลและเชิงแสงที่ดี มีความใส ขึ้นรูปง่าย และมีคุณสมบัติเด่น คือมีปริมาณเจลน้อย ให้ความทรงรูปที่ดีกับผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับงานฟิล์มคุณภาพสูง ฟิล์มลามิเนต และที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดรีด

ดูเพิ่มเติม

LDPE

InnoPlus

 • มีความสมารถในการขึ้นรูปที่ดี ใส และคงรูป
 • สามารถทนต่อการเปิดและพับซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
 • มีความลื่นช่วยให้ง่ายต่อการเปิดและปิด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสมารถในการขึ้นรูปที่ดี ใส และคงรูป
 • สามารถทนต่อการเปิดและพับซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
 • มีความลื่นช่วยให้ง่ายต่อการเปิดและปิด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

 • มีความสมารถในการขึ้นรูปที่ดี ใส และคงรูป
 • สามารถทนต่อการเปิดและพับซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
 • มีความลื่นช่วยให้ง่ายต่อการเปิดและปิด
 • ผ่านมาตรฐานด้าน Organoleptic

ดูเพิ่มเติม

LLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.921 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.920 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.921 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดบิวทีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพดี ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี ทนต่อการดึงยืด มีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อการทิ่มทะลุได้ดี รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.918 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพสูง มีความต้านทานแรงดึงที่ดี มีความแข็งแรงสูง ต้านทานต่อการฉีกขาดได้ดี และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้ โดยคงคุณภาพที่ดีไว้ เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

มีอัตราการไหล 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น 0.920 กรัม/ลบ.ซม. เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนเป็นโคโมนอเมอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับงาน ฟิล์มทั่วไป ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร และฟิล์มสำหรับการเกษตร โดยเป็นเกรดที่มีประสิทธิภาพสูง ฟิล์มที่ผลิตได้มีความต้านทานแรงดึงที่ดี มีความแข็งแรงสูง และมีความต้านทานต่อการฉีกขาดได้ดี และยังช่วยให้สามารถลดความหนาของฟิล์มลงได้โดยคงคุณภาพที่ดีไว้ รวมถึงมีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม เหมาะสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มแบบเป่า

ดูเพิ่มเติม

mLLDPE

InnoPlus

มีอัตราการไหล = 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น = 0.918 กรัม/cm3 เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีการใส่สารช่วยให้ลื่น เพื่อช่วยลดปัญหาการติดกันของฟิล์ม มีความต้านทานแรงดึงสูง ทนต่อแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุได้ดี

มีอัตราการไหล = 1 กรัม/10 นาที และความหนาแน่น = 0.918 กรัม/cm3 เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นจากเมทัลโลซีน ชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับงานฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฟิล์มหรือถุงรองใน ฟิล์มสำหรับบรรจุอาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์หลายชั้นและฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแช่แข็ง โดยเกรดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีความต้านทานแรงดึงสูง ทนต่อแรงกระแทกและแรงทิ่มทะลุได้ดี

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด