banner ยาสีฟัน banner ยาสีฟัน

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

ประเภทเคมีภัณฑ์

เป็นสารตั้งต้นในการนำไปผลิตโซเดียมลอรีลอีเธอร์ซัลเฟท (SLES) และอัลคิลโพลิไกลโคไซด์ (APG) เพื่อใช้ในการทำความสะอาด

ดูเพิ่มเติม

  • ดูดซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ป้องกันผิวแห้ง 
  • ช่วยเพิ่มความนุ่มและทำให้เนื้อผ้า สัมผัสดีขึ้น
  • ดูดซับความชุ่มชื้นมาไว้ที่ผิว ไม่ให้มือแห้ง

ดูเพิ่มเติม

  • ดูดซับความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ป้องกันผิวแห้ง
  • ช่วยเพิ่มความนุ่มและทำให้เนื้อผ้า สัมผัสดีขึ้น
  • ดูดซับความชุ่มชื้นมาไว้ที่ผิว ไม่ให้มือแห้ง

ดูเพิ่มเติม

เป็นสารตั้งต้นในการนำไปผลิตสารโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS) เพื่อใช้ในการทำความสะอาด

ดูเพิ่มเติม

สารลดแรงตึงผิว มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟอง ช่วยขจัดน้ำมันออกจากผิวหนัง เส้นผม หรือฟัน นิยมใช้สำหรับสินค้าทำความสะอาด 

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด