banner ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก banner ถังขนาดบรรจุ มากกว่า 200 ลิตร แบบฝาขนาดเล็ก

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ถังขนาดบรรจุมากกว่า 200 ลิตร

ถังขนาดบรรจุมากกว่า 200 ลิตร

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

HD9100B เป็นเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษสำหรับงานเป่า เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ถังขนาด 20-220 ลิตร เกรดนี้มีความสามารถในการขึ้นรูปง่าย ทนแรงกระแทก และความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศ

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่า และมีความสมดุลระหว่างโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีค่าความทนแรงกระแทก ความทรงรูปที่สูง และความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศ ดังนั้น เกรดนี้แนะนำสำหรับนำไปใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ถังขนาด 20-200 ลิตร และทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด