banner ถัง IBC banner ถัง IBC

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ถัง IBC

ถัง IBC

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ถังไอ บี ซี ถังบรรจุเคมีขนาดใหญ่ เม็ดพลาสติกชนิดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีค่าความทนแรงกระแทก ความทรงรูปสูง และความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศ ยิ่งไปกว่านั้นเม็ดพลาสติกเกรดนี้มีการเติมสารเพิ่มเสถียรภาพสำหรับแสงยูวี เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเม็ดพลาสติกจากแสงยูวี สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด