banner แกลลอนสารเคมี banner แกลลอนสารเคมี

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ถังขนาดบรรจุน้อยกว่า 200 ลิตร

ถังขนาดบรรจุน้อยกว่า 200 ลิตร

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่า ซึ่งเกรดนี้มีความสามารถในการขึ้นรูปง่ายความทนแรงกระแทกและความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศ เกรดนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ถังเจอร์รี่ และถังขนาดใหญ่ เช่น แกลลอนสารเคมีอันตราย และสารเคมีทางการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งในกลุ่มงานทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ถังขนาด 20-120 ลิตร แกลลอน ถังน้ำ และทุ่น เม็ดพลาสติกชนิดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีค่าความทนแรงกระแทก ความคงรูป และความทนต่อสภาวะแวดล้อมที่สูง

เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษสำหรับการขึ้นรูปแบบเป่า และมีความสมดุลระหว่างโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีค่าความทนแรงกระแทก ความทรงรูปที่สูง และความทนต่อสภาวะแวดล้อมเป็นเลิศ ดังนั้น เกรดนี้แนะนำสำหรับนำไปใช้งานกลุ่มผลิตภัณฑ์ถังขนาด 20-200 ลิตร และทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด