banner ท่อร้อยสายไฟ banner ท่อร้อยสายไฟ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรมและเคมี

อุตสาหกรรมและเคมี

ประเภทโพลิเมอร์

HDPE

InnoPlus

เกรดท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสีธรรมชาติ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ PE 100 เป็นเรซินแบบ 2 โหมด (Bimodal) ที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี การขึ้นรูปง่าย และความแข็งแรงเชิงกลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

HDPE Compound

PlastMate

เกรดท่อโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงสีดำซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ PE100 เป็นเรซินแบบ 2 โหมด (Bimodal) ที่มีคุณสมบัติต้านทานความคืบ และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับท่อแรงดันคุณภาพสูงที่ผลิตโดยกระบวนการอัดขึ้นรูปท่อ

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด