banner ทุ่นลอยน้ำ banner ทุ่นลอยน้ำ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

การขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่งและโลจิสติกส์

การพักผ่อนทางน้ำ

การพักผ่อนทางน้ำ

ประเภทโพลิเมอร์

LLDPE

InnoPlus

เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับการรวมตัวกัน สำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

เป็นผงพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับการรวมตัวกันสำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 ทนต่อแรงกระแทกดีเยี่ยม มีความทรงรูปและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

ดูเพิ่มเติม

เป็นผงพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 ทนต่อแรงกระแทกดีเยี่ยม มีความทรงรูปและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

ดูเพิ่มเติม

เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับการรวมตัวกัน สำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 มีความทรงรูป ทนต่อแรงกระแทกดีเยี่ยมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

ดูเพิ่มเติม

เป็นผงพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 มีความทรงรูป ทนต่อแรงกระแทกดีเยี่ยมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด