banner ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง banner ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ถังบรรจุ

ถังบรรจุ

ประเภทโพลิเมอร์

LLDPE

InnoPlus

เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับการรวมตัวกัน สำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

เป็นผงพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV8 มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

เป็นเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งเหมาะกับการรวมตัวกัน สำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV20 มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

เป็นผงพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นชนิดเฮกซีนโคโมนอเมอร์ ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับงานขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง เป็นเกรดที่มีความทนทานต่อแสงยูวี ระดับ UV20 มีความทรงรูปสูง ขึ้นรูปได้ง่าย และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด