banner banner

เราผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นในกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ เพื่อตอบสนองการใช้งานในหลายหลากประเภท ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้า บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการด้านเทคนิคและแพลตฟอร์มการผลิตทั่วโลก

เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบสนองแนวโน้มธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้มีการใช้งานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม

 1. อาหารพร้อมบริโภค

  บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เตรียมจากส่วนประกอบหลากหลายชนิดรวมกัน เช่น เนื้อสัตว์ ซอส ธัญพืช ชีส และผัก เป็นต้น เพื่อจัดทำให้เป็นอาหารเมนูชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยอาหารเตรียมสําเร็จอาจต้องมีการเตรียมก่อนการบริโภค เช่น ทำให้ร้อน ละลาย หรือเติมน้ำ

  Read-To Eat Meals
 2. ขนมขบเคี้ยว

  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมบริโภคทันที เพื่อรับประทานเล่นระหว่างมื้ออาหารหลักและบริโภคปริมาณที่น้อยกว่าอาหารหลัก มีส่วนผสมคือมันฝรั่ง ธัญพืช แป้ง พืชตระกูลถั่ว หรือสัตว์น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ผ่านกระบวนการอบหรืออัดพอง และอาจมีการปรุงแต่งกลิ่นรสหรือไม่ก็ได้

  Snacks
 3. อาหารกึ่งสำเร็จรูป

  บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านกระบวนการก่อนบริโภค เช่น ให้ความร้อน ต้ม นึ่ง ปรุงให้สุก พรีเจลาทิไนซ์ (pregelatinized) แช่แข็ง หรือทำให้แห้ง ผลิตภัณฑ์ตามหมวดนี้ อาจเป็นวัตถุดิบสําหรับใช้ประกอบอาหาร โดยผ่านวิธีการปรุงก่อนรับประทานอย่างง่าย ๆ และใช้เวลาสั้น เช่น การเติมน้ำร้อน การต้ม เป็นต้น

  Instant Foods
 4. อาหารแช่แข็ง

  ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ของสด หรือผ่านกระบวนการแปรรูปโดยผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ทั้งที่ทำให้สุกทั้งหมดหรือสุกบางส่วน โดยผ่านการแช่เย็นที่อุณหภูมิ 0 ถึง 5 องศาเซลเซียส หรือการแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ 0 ถึง 18 องศาเซลเซียส หรือการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ -18 ถึง -40 องศาเซลเซียส

  Frozen Food
 5. อาหารชนิดบรรจุสุญญากาศ

  ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาบรรจุแบบสุญญากาศ หรือการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยนำอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึก

  Vacuum Food
 6. อาหารแห้ง

  อาหารที่ผ่านการอบแห้ง หรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหารลงจนกระทั่งมีค่าความชื้นที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติมโตของจุลินทรีย์น้อยกว่า 0.6 และมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 15

  Dry Food
 7. ขนมหวาน

  ผลิตภัณฑ์โกโก้ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีและไม่มีโกโก้ หรือหมากฝรั่ง

  Confectionery
 8. อาหารสัตว์

  มีจุดประสงค์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์ โดยวิธีการใด ๆ รวมถึงเพื่อใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์

  Pet Food
 9. เครื่องปรุงรส

  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปรุงแต่งเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสให้กับอาหาร

  Sauce and Seasoning
 10. เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

  เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ได้แก่ น้ำ น้ำผลไม้ น้ำผัก และน้ำหวาน และยังรวมถึงเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสและกาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชา ชาสมุนไพร และเครื่องดื่มร้อนจากธัญพืชชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจมีแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักได้ไม่เกินร้อยละ 0.5

  Non-alcoholic beverages
 11. ถุงซิป

  บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นถุง โดยตรงบริเวณปากถุงมีซิปล๊อคสำหรับใช้ในการเปิดหรือปิดถุง

  Zipper Bag

ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเครื่องสำอาง

 1. เครื่องสําอาง

  บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกได้ดี มีความสามารถในการเก็บกลิ่น ป้องกันการรั่วไหล และรักษาคุณภาพของเครื่องสำอางได้ เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับโลชั่น ครีม เซรั่ม หรือมาสก์

  Cosmetic Lotion Cream
 2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย เช่น ครีมอาบน้ำ หรือยาสระผม จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาด และกักเก็บกลิ่นได้ดี อีกทั้งยังต้องป้องกันการรั่วไหล และคงคุณภาพของสินค้าได้

  Shampoo Body Wash
 3. บรรจุภัณฑ์ทิชชู่เปียก

  บรรจุภัณฑ์สำหรับทิชชู่เปียก มีคุณสมบัติเก็บความชื้น และเก็บน้ำได้ดี มีความสะอาด และจะต้องไม่ปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ข้างใน เนื่องจากทิชชู่เปียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดและใช้กับเด็ก

  ทิชชู่เปียก
 4. ผ้าอ้อมเด็ก

  บรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาดและถูกหลักอนามัย วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอนามัยได้

  ผ้าอ้อมเด็ก

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน

 1. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

  บรรจุภัณฑ์สำหรับผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกได้ดี มีความสามารถในการเก็บกลิ่น ทนต่อสารเคมี และรักษาคุณภาพของสินค้าได้

  ผลิตภัณฑ์ซักผ้า
 2. ผลิตภัณทำความสะอาดครัวเรือน

  มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกแน่นหนาทุกด้าน มีความสามารถในการเก็บกลิ่น ทนต่อสารเคมี และรักษาคุณภาพของสินค้าได้ เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ เป็นต้น

  ผลิตภัณทำความสะอาดครัวเรือน
 3. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

  มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกแน่นหนาทุกด้าน มีความสามารถในการเก็บกลิ่น ทนต่อสารเคมี และรักษาคุณภาพของสินค้าได้

  Liquid Dish Washing

อุตสาหกรรม

 1. ฟิล์มยืด

  ฟิล์มยืดทำให้ผลิตภัณฑ์ห่อบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มี ความสะอาดและตั้งอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนย้ายในช่วงระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ การใช้ฟิล์มที่ทำด้วยเรซิ่นซึ่งมีบริษัทเป็นผู้ผลิตจะมีคุณสมบัติยืดขยายได้อย่างดีและช่วย ผูกรัดสิ่งของหรือวัสดุเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น โดยไม่ต้องผ่านความร้อน

  Stretch Film Wrap
 2. ฟิล์มหด

  ฟิล์มหด อาจจะใช้ห่อหุ้มงานชิ้นเดียว หรือหลายชิ้นเป็นแพครวมกัน เมื่อฟิล์มผ่านความร้อนเรียบร้อยแล้ว

  Shrink Film Wrap
 3. ถุงบรรจุของหนัก

  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มักใช้ในงานบรรจุของที่มีน้ำหนักมาก เช่น ถุงข้าวสารหรือถุงน้ำตาลขนาดใหญ่ รวมถึงถุงบรรจุเม็ดพลาสติก

  Heavy Duty Bag

บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่น

Confectionery1605846112.jpeg

ขนมหวาน

ผลิตภัณฑ์โกโก้ ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีและไม่มีโกโก้ หรือหมากฝรั่ง

FlexiblePackaging391606358012.jpeg

เครื่องสําอาง

บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกได้ดี มีความสามารถในการเก็บกลิ่น และรักษาคุณภาพของเครื่องสำอางได้

Flexible Packaging -431606385060.jpeg

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

บรรจุภัณฑ์สำหรับผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกได้ดี มีความสามารถในการเก็บกลิ่น และรักษาคุณภาพของสินค้าได้

FlexiblePackaging421606358058.jpeg

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

บรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาดและถูกหลักอนามัย วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอนามัยได้

Dry Food1605845983.jpeg

อาหารแห้ง

อาหารที่ผ่านการอบแห้ง หรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหารลงจนกระทั่งมีค่าความชื้นที่มีผลต่ออัตราการเจริญของจุลินทรีย์น้อยกว่า 0.6 และมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 15

FlexiblePackaging311606357946.jpeg

อาหารแช่แข็ง

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ของสด หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปโดยผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ

Solutions-Flexible Packaging -481606202519.jpeg

ถุงบรรจุของหนัก

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มักใช้ในงานบรรจุของที่มีน้ำหนักมาก เช่น ถุงข้าวสารหรือถุงน้ำตาลขนาดใหญ่ รวมถึงถุงบรรจุเม็ดพลาสติก ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 25 กก. เป็นต้นไป

Household Cleaner1605848161.jpeg

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน

มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกแน่นหนาทุกด้าน มีความสามารถในการเก็บกลิ่น ทนต่อสารเคมี และรักษาคุณภาพของสินค้าได้

Instant Foods1605845483.jpeg

อาหารกึ่งสำเร็จรูป

บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านกระบวนการก่อนบริโภค เช่น ให้ความร้อน ต้ม นึ่ง ปรุงให้สุก พรีเจลาทิไนซ์ (pregelatinized) แช่แข็ง หรือทำให้แห้ง

Liquid Dish washing1605848297.jpeg

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

มีลักษณะเป็นถุงที่ปิดผนึกแน่นหนาทุกด้าน มีความสามารถในการเก็บกลิ่น ทนต่อสารเคมี และรักษาคุณภาพของสินค้าได้

FlexiblePackaging371606357989.jpeg

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ได้แก่ น้ำ น้ำผลไม้ น้ำผัก และน้ำหวาน และยังรวมถึงเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสและกาแฟ เครื่องดื่มแทนกาแฟ ชา ชาสมุนไพร และเครื่องดื่มร้อนจากธัญพืชชนิดต่าง ๆ

FlexiblePackaging351606357970.jpeg

อาหารสัตว์

มีจุดประสงค์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ดื่ม เลีย หรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์ โดยวิธีการใด ๆ

Flexible Packaging -281606193935.jpeg

อาหารพร้อมบริโภค

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เตรียมจากส่วนประกอบหลากหลายชนิดรวมกัน เช่น เนื้อสัตว์ ซอส ธัญพืช ชีส และผัก เป็นต้น

Sauce and seasoning1605846557.jpeg

เครื่องปรุงรส

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปรุงแต่งเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสให้กับอาหาร

Shampoo_ Body Wash1605847576.jpeg

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาด และกักเก็บกลื่นได้ดี อีกทั้งยังต้องป้องกันการรั่วไหล และคงคุณภาพของสินค้าได้

FlexiblePackaging471606358102.jpeg

ฟิล์มหด

ฟิล์มหด อาจจะใช้ห่อหุ้มงานชิ้นเดียว หรือ หลายชิ้นเป็นแพค รวมกัน เมื่อฟิล์มผ่านความร้อนเรียบร้อยแล้ว

Snacks1605842901.jpeg

ขนมขบเคี้ยว

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมบริโภคทันที เพื่อรับประทานเล่นระหว่างมื้ออาหารหลักและบริโภคปริมาณที่น้อยกว่าอาหารหลัก

FlexiblePackaging461606358082.jpeg

ฟิล์มยืด

ฟิล์มยืดทำให้ผลิตภัณฑ์ห่อบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มี ความสะอาดและตั้งอยู่กับที่ ไม่เคลื่อนย้ายในช่วงระหว่างการขนส่งและจัดเก็บ

Vacuum Food1605845835.jpeg

อาหารชนิดบรรจุสูญญากาศ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำมาบรรจุแบบสุญญากาศ หรือการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยนำอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึก

FlexiblePackaging 411606358033.jpeg

บรรจุภัณฑ์ทิชชู่เปียก

บรรจุภัณฑ์สำหรับทิชชู่เปียก มีคุณสมบัติเก็บความชื้น และเก็บน้ำได้ดี มีความสะอาด และจะต้องไม่ปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ข้างใน

FlexiblePackaging381606357877.jpeg

ถุงซิป

บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นถุง โดยตรงบริเวณปากถุงมีซิปล๊อคสำหรับใช้ในการเปิดหรือปิดถุง

การรับรอง

การรับรองตามมาตรฐานสากลของโรงงาน InnoPlus
innoplus-certificate

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์ InnoPlus

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus HDPE และ LLDPE

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเกรด
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดย เกรด

* ระหว่างการดำเนินการ

ผลิตภัณฑ์ InnoPlus mLLDPE และ LDPE

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยเกรด
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดย GRADE

* ระหว่างการดำเนินการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่น

 1. Q : มีเนื้อพลาสติกมากเกินไปจากการอัดรีด

  A : ลดรอบสกรู เพื่อลดเนื้อพลาสดิกที่ถูกอัดรีด

 2. Q : อุณหภูมิที่ทำให้พลาสติกหลอมต่ำเกินไป

  A : เพิ่มอุณหภูมิการขึ้นรูป

 3. Q : หัวดายสกปรก

  A : ทำความสะอาดหัวดาย

 4. Q : วัดถุดิบที่ใช้มีความแตกต่างของอัตราการไหลมาก

  A : เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือทำการเพิ่มอุณหภูมิในช่วง Mixing ให้เท่ากับช่วงท้ายของ Extruder

 5. Q : อุณหภูมิที่หัวดายต่ำเกินไป

  A : เพิ่มอุณหภูมิที่หัวดาย

 1. Q : มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ผงฝุ่น เศษพลาสคึก และอื่น ๆ ปะปนอยู่

  A : ตรวจสอบระบบป้อนเม็ดพลาสติก

 2. Q : ตะแกรงขาด

  A : เปลี่ยนตะแกรงใหม่

 3. Q : มีพลาสติ๊กหลอมตกค้างที่ extruder หรือหัวดาย

  A : ทำความสะอาด extruder หรือหัวดาย

 4. Q : เกิตการเสื่อมสภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่นำมาผสม

  A : ตรวจสอบคุณภาพเม็ดพลาสติกและเม็ดหลอมที่ใช้ผสม

 5. Q : เกิตจากมีวัตถุดิบที่มีความหนืดสูงผสมอยู่

  A : เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือทำการเพิ่มอุณหภูมิในช่วงส่วนผสม (Mixing Zone) ให้เท่ากับช่วงท้ายของส่วนอัดรีด

 1. Q : ลูกโป่งไม่นิ่ง

  A : - ปรับแต่งระยะวงแหวนลม (ar ring) ด้วยเครื่องมือที่มีความละเอียด โดยใช้ caliper และ split level
  - ทำความสะอาดและปรับวงแหวนลม เพื่อให้ลมที่เป้าออกมามีความสม่ำเสมอและคงที่

 2. Q : เกิดลักษณะการอัดรีดเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่อง / พลาสติกออกมาไม่สม่ำเสมอ

  A : - ตรวจสอบระบบการป้อนพลาสติก และเพิ่มอุณหภูมิช่วงป้อนหากพบว่าปริมาณน้ำหล่อเย็นใต้ถังบรรจุเม็ดไม่เพียงพอ
  - ตรวจสอบระบบการควบคุมอุณหภูมิหากพบว่าอุณหภูมิการขึ้นรูปในกระบอกไม่เหมาะสม
  - ลดอุณหภูมิใต้ถังบรจุเม็ดให้เหมาะสมหากพบว่าอุณหภูมิใต้ถังบรรจุเม็ดสูงเกิน ทำให้เม็ดไหลไม่ต่อเนื่อง

 3. Q : ลมที่เป่าจากวงแหวนลมไม่เหมาะสม

  A : ปรับวงแหวนลม เพื่อปรับแต่งความแรงของลม

 4. Q : อ้ตราการดึงม้วนฟิลม์ไม่เหมาะสม

  A : ปรับระบบม้วนฟิล์ม

 5. Q : มีเทปหรือสิ่งสกปรกติดบนลูกกลิ้ง

  A : ทำความสะอาดลูกกลิ้ง

 6. Q : ลูกดกลิ่งรวบฟิล์ม และคายไม่ได้ระดับ

  A : ปรับให้ได้ระดับ

 7. Q : ลูกโป่งไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

  A : - ปรับอุณหภูมิดายให้เท่ากับอุณหภูมิพลาสติกเหลว
  - ปรับคายให้ได้ลูกโป่งที่เป็นเนื้อเดียวกัน
  - ทำความสะอาดจานลม

 1. Q : อัตราการเบ่งของลูกโป่ง (BUR) ต่ำเกินไป ทำให้การจัดเรียงตัวของโมเลกุลตามแนว TD น้อยเกินไป

  A : ปรับเพิ่มอัตราการเบ่ง หรือใช้หัวดายที่มีขนาดเล็กลง

 2. Q : ความสูงของแนวเส้นแข็งตัวของฟิล์มต่ำเกินไป

  A : ปรับเพิ่มความสูงของแนวเส้นแข็งตัวของฟิล์มแต่ให้ระวังการส่ายของลูกโป่ง และคุณสมบัติอื่นที่อาจเปลี่ยนไป

 3. Q : ช่องว่างดายกว้างเกินไป

  A : ปรับลดช่องว่างดาย

 4. Q : เกิดจากการที่ผิวฟิล์มมีความเสียหายหรือรอยบาก

  A : ตรวจสอบสภาพผิวฟิล์ม ทำความสะอาดหัวดาย ตรวจสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

 1. Q : เกิดการสกปรกสะสมที่หัวดาย ทำให้การไหลไม่สม่ำเสมอ

  A : ทำความสะอาดดาย

 2. Q : อุณหภูมิรอบนอกดายและลูกโป่งไม่เหมาะสม ทำให้พลาสติกหลอมไหลออกมาไม่สม่ำเสมอ

  A : ตรวจสอบอัตราการเป่าลม

 3. Q : อุณหภูมิพลาสติกหลอมไม่เหมาะสม

  A : ปรับอุณหภูมิพลาสติรีไซเคิลกหลอม

 4. Q : การควบคุมความหนาบางไม่เหมาะสม

  A : ปรับการควบคุม โดยใช้ adjustment bolt