ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และไฟฟ้า GC เพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน

โพลีคาร์บอเนตที่มีความมันวาวสูง

โพลีคาร์บอเนตที่มีความมันวาวสูง

เป็นเกรดโพลีคาร์บอเนตที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีด ผลิตภัณฑ์จะมีความมันวาวสูงด้วยสารเติมแต่งคอมพาวนด์สีดำเหมือนเปียโน

เกรด : PlastMate PC10701JBK

  • - มีคุณสมบัติเชิงกลสูง
  • - ทนต่ออุณหภูมิสูง
  • - สีดำเปียโนที่ให้มันวาวและหรูหรา

ดาวน์โหลด TDS คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน