เคมีภัณฑ์

โพรพิลีนออกไซด์

- โพรพิลีนออกไซด์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างโมเลกุล C3H6O เป็นของเหลวไร้สี ระเหยได้รวดเร็วที่ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- จุดเดือด คือ 35 ° C (95 ° F; 308 K)
- จุดหลอมเหลว คือ -111.9 ° C (-196.4 ° F; 161.2 K)

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน