เคมีภัณฑ์

กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA)

กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรทางเคมี C6H4(CO2H)2 ซึ่งถูกผลิตโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับพาราไซลีน และใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET และเส้นใยโพลีเอสเตอร์

เส้นใยโพลีเอสเตอร์มักจะถูกใช้ในพรม เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ

การประยุกต์ใช้ :

  • - เส้นใยและเส้นใยยาว
  • - ขวด PET
  • - ฟิล์ม PET และอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้