banner น้ำยาเคลือบหิน banner น้ำยาเคลือบหิน

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

สารเคลือบผิวสำหรับงานอุตสาหกรรม

สารเคลือบผิวสำหรับงานอุตสาหกรรม

ประเภทเคมีภัณฑ์

เป็นสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยสิ่งทอ นอกจากนี้ โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) ยังใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของรถยนต์ เนื่องจากมีจุดเยือกแข็งต่ำเมื่อผสมกับน้ำ และใช้เป็นของเหลวถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ

ดูเพิ่มเติม

เป็นสารเคมีที่ใช้มากที่สุดในฐานะสารเคมีขั้นกลางสำหรับการผลิตเรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว โพลิออลส์, โพลิยูรีเทน เทอร์โมพลาสติก สารลดแรงตึงผิว และสารยับยั้งการกัดกร่อนของโลหะ นอกจากนี้ ไดเอทิลีนไกลคอล (DEG) ยังใช้ในงานที่ต้องการการดูดความชื้นสารหล่อลื่นและความผันผวนต่ำ เช่น ตัวละลายพลาสติก ตัวทำละลายในหมึกพิมพ์สารหล่อลื่นสิ่งทอ สารที่ช่วยดูดซับน้ำ และสารดูดความชื้น

ดูเพิ่มเติม

โบรชัวร์

ท่านสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด