เคมีภัณฑ์

โมโนเอทิลีน ไกลคอล

เป็นสารเคมีขั้นกลางที่ใช้ในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยสิ่งทอ นอกจากนี้ โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) ยังใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของรถยนต์อันเนื่องมาจากการมีจุดเยือกแข็งต่ำเมื่อผสมกับน้ำ และถูกใช้เป็นของเหลวถ่ายเทความร้อนสำหรับระบบระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศตามที่แสดงด้านล่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โมโนเอทิลีน ไกลคอล สำหรับโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลท

โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) ถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ฟิล์มโพลีเอสเตอร์และขวดโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ และได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบมีความสำคัญและส่งผลต่อคุณภาพของโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET)

โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) ที่ผลิตโดย จีซี ไกลคอล นั้นมีความบริสุทธิ์สูงมากถึง 99.9% wt ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็น โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (PET) คุณภาพสูงได้

ขวด PET (Polyethylene Terephthalate) คือ ขวดใสที่ใส่น้ำดื่ม ที่มีคุณสมบัติทนความเป็นกรดและสามารถกันการซึมผ่านออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี นิยมนำไปบรรจุน้ำดื่ม น้ำอัดลม

โมโนเอทิลีน ไกลคอล สำหรับเส้นใยโพลิเอสเทอร์

โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) สำหรับเส้นใยโพลิเอสเทอร์ เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งใช้ในเสื้อผ้าและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบมีความสำคัญและส่งผลต่อคุณภาพของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โมโนเอทิลีน ไกลคอล ที่ผลิตโดย จีซี ไกลคอล มีความบริสุทธิ์สูงมากถึง 99.9% wt ซึ่งสามารถใช้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง

จุดเด่นของเส้นใยโพลิเอสเตอร์คือสวมใส่สบาย ดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย ทนต่อการยับ และสามารถนำไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่น ๆ ได้ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติอื่น ๆ ตามต้องการ

โมโนเอทิลีน ไกลคอล สำหรับน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์

โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) สำหรับน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ เป็นส่วนผสมหลักของสารหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่มีจุดเดือดสูงกว่าน้ำถึงสองเท่า จึงช่วยเพิ่มจุดเดือดของน้ำและชะลอการระเหยของน้ำในระบบหล่อเย็น

น้ำยาหล่อเย็น/สารป้องกันน้ำแข็งตัว ช่วยระบายความร้อนเมื่อเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยหากในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ เอทิลีนไกลคอลจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แข็งตัว (Antifreeze)

โมโนเอทิลีน ไกลคอล และโมโนเอทาโนลามีนสำหรับไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

โมโนเอทิลีน ไกลคอล (MEG) เป็นสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการหยุด้งสารละลายเกลือที่นำไฟฟ้าในตัวเก็บประจุไฟฟ้า หรือตัวทำละลายเพื่อล้างสารกึ่งตัวนำ

โมโน เอทาโนลาไมน์ (MEA) ใช้ในการลอกสารเคมีเพื่อถอดสารไวแสงในแผงควบคุม LCD เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของวงจร

ตัวเก็บประจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหลายวงจรไฟฟ้า มีหน้าที่หลักๆคือเก็บและคายประจุไฟฟ้า

จอแสดงผล LCD เป็นจอแบนให้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้นและสำหรับความละเอียดภาพขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน