เคมีภัณฑ์

แอมโมเนียมซัลเฟต

แอมโมเนียมซัลเฟต (AMS) เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต สารเมทิลเมตะคริเลต (MMA)

- แอมโมเนียมซัลเฟต เป็นปุ๋ยเคมี มีลักษณะเป็นผลึกสีน้ำตาลอ่อน มีคุณสมบัติละลายน้ำ และดูดความชื้นได้ดีทำให้เพิ่มความเป็นกรดในดิน
- คุณสมบัติทางเคมี คือ มีธาตุไนโตรเจน 20% และ มีธาตุกำมะถัน 24 %
- แอมโมเนียมซัลเฟต เป็นปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดี่ยวที่ ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน ช่วยบำรุงใบเป็นหลัก เหมาะสำหรับพืชในระยะการเติบโตในช่วงแรกหรือระยะแตกใบอ่อน รวมถึงเหมาะสำหรับพืชให้ใบจำพวกพืชผักชนิดต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน