เคมีภัณฑ์

อะคริโลไนไตรล์

อะคริโลไนไตรล์ (AN) เป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกและเส้นใยสำหรับของใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น พลาสติกเอบีเอส (ABS) ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง มีความสมดุลต่อแรงกระทำ ทนความร้อนและสารเคมี พื้นผิวแข็งและมันวาว มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้พลาสติก ABS จึงใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิค เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้สำนักงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ ของเล่น และเครื่องใช้อื่นๆ AN ยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์อะคริลิก (AF) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทาน ทนต่อแสงแดด ทนต่อสารเคมีและชีวภาพ AF ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เครื่องนุ่งห่ม พรม ผ้าห่ม วิกผม ผมตุ๊กตา และเส้นในคาร์บอน นอกจากนี้ AN ยังใช้ผลิตพลาสติกแซน (SAN) ด้วยคุณสมบัติแข็งแรงและใส จึงถูกใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและไฟแช็ค

- ใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
1. อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
2. สไตรีน อะคริโลไนไตรล์
3. อะคริลิกไฟเบอร์
4. น้ำยางไนไตร์ล
5. อะคริลาไมด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อะคริลิกไฟเบอร์

- เป็นโพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารอะคริโลไนไตรล์มอนอเมอร์ในสัดส่วน 85% ขึ้นไป กับไวนิลมอนอเมอร์ ในสัดส่วน 35%
- เส้นใยอะคริลิคเป็นเส้นใยที่มีน้ำหนักเบา นุ่ม และ อุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนขนสัตว์ แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่น และเส้นใยธรรมชาติ
- ใช้สำหรับเสื้อผ้าสำหรับอากาศหนาว พรม ผ้าห่ม เฟอร์นิเจอร์ในร่ม/กลางแจ้ง เส้นใยคาร์บอน หลังคารถ และผมปลอม

อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน

- เป็นโพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารอะคริโลไนไตรล์มอนอเมอร์สัดส่วน 15%-35% กับสารบิวตาไดอีนสัดส่วน 5%-30% และสารสไตรีน 40%-60%
- อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีนสไตรีน มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก ทนความร้อนและสารเคมี มีความมันวาวสูง และทนต่อสภาพอากาศ
- ใช้สำหรับเครื่องใช้อิเล็คทรอนิกส์ในสำนักงาน/ครัวเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงานและของเล่น

สไตรีน อะคริโลไนไตรล์

- เป็นโพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารอะคริโลไนไตรล์มอนอเมอร์สัดส่วน 20%-30% และสารสไตรีน 70%-80%
- เป็นพลาสติกที่มีความใส และแข็งแรง ทนต่อสารเคมี

น้ำยางไนไตรล์

- เป็นโพลีเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์สารอะคริโลไนไตรล์มอนอเมอร์สัดส่วน 14%-50% และสารบิวตาไดอีนสัดส่วน 50%-80%
- เป็นยางสังเคราะห์ที่ทนทานต่อน้ำมันพืช น้ำมันแร่ และ น้ำมันปิโตรเลียม

(โพลี) อะคริลาไมด์

- เป็นโพลีเมอร์ที่ได้จากกระบวนการไฮโดรไลน์ซิสสารอะคริโลไนไตรล์มอนอเมอร์
- เป็นสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอนของแข็งในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย การหมดอายุของน้ำมันและก๊าซ การผลิตกระดาษ และการพิมพ์สกรีน

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน