เคมีภัณฑ์

น้ำมันสำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา

น้ำมันดีเซล

- ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน