เคมีภัณฑ์

น้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี

- ใช้เป็นเชื้อเพลิง
- ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (โรงงานโอเลฟินส์)

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน