เคมีภัณฑ์

เอทานอล

เอทานอล คือสารประเภทแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นของเหลวใส ติดไฟง่าย มีค่าออกเทนสูง อีกทั้งยังสามารถผลิตได้จากพืชผลทางการเกษตรประเภทแป้งหรือน้ำตาลที่สามารถปลูกหมุนเวียนได้ไม่มีวันหมด และก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าการขุดเจาะและผลิตเชื้อเพลิงปิโตเลียมแบบดั้งเดิม

เมื่อนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้น้ำมัน “แก๊สโซฮอล์” ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์และช่วยลดมลพิษทางอากาศ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) และไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

เอทานอล ของเรามีข้อดีดังนี้
- เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดจากผลผลิตอ้อยของประเทศไทย
- ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงปิโตเลียมจากต่างประเทศ
- ลดการปลดปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ
- เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน