เคมีภัณฑ์

เมทิลเอสเทอร์

คือ สารประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันสายโซ่ยาวที่สังเคราะห์จากน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการ Trans-Esterification จนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน

เมทิลเอสเทอร์ หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ B100 นั้นเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป (Renewable) เพราะสามารถผลิตได้จากน้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ อาทิ น้ำมันปาล์ม น้ำมันจากต้นเรป น้ำมันถั่วเหลือง ฯลฯ ที่สามารถปลูกทดแทนได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อนำเมทิลเอสเทอร์ไปผสมผสานกับปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสม จะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่เรียกว่า “ไบโอดีเซล”

เมทิลเอสเทอร์ของเรามีข้อดีดังนี้
- พลังงานสะอาดจากน้ำมันปาล์มของคนไทย
- Sulphur ต่ำ
- ลดฝุ่น PM2.5
- ความบริสุทธิ์สูงลดการเกิดไขในน้ำมัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน