เคมีภัณฑ์

แฟตตี้แอลกอฮอล์

แฟตตี้แอลกอฮอล์ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL) คือ สารตั้งต้นที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่งเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่ว ๆ ไปภายในครัวเรือน

แฟตตี้แอลกอฮอล์บางส่วนยังใช้งานในการผลิตสินค้า จำพวก สารทำละลาย สารแต่งรส สารแต่งกลิ่น ผงซักฟอก สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง แชมพู สารช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว (Plasticizer) สีทาบ้าน สารเคลือบ สิ่งทอ เครื่องหนัง และหมึกพิมพ์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ของเราผลิตจากน้ำมันพืชธรรมชาติ (Natural Fatty Alcohols) จึงมีจำนวนคาร์บอนโมเลกุลเป็นเลขคู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด (TFA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย GGC 100% ได้จำหน่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ THAIOL ทั้งแบบโมเลกุลฯ สายโซ่สั้น (C6-10) สายกลาง (C12-14) และสายยาว (C16-18) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน