เคมีภัณฑ์

อะซีโตน

อะซีโตนเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมจากการผลิตฟีนอล มีสูตรโครงสร้างโมเลกุลคือ C3H6O ซึ่งไม่มีสี และระเหยง่าย

อะซีโตนถูกผลิตผ่านกระบวนการผลิตฟีนอล ถูกใช้อย่างแพร่หลายเป็นตัวทำละลายในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมี เครื่องสำอาง หรืออุตสาหกรรมยา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต บิสฟีนอล เอ (BPA) และเมทิลเมทาคริเลต (MMA) ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก สารเคลือบ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


การประยุกต์ใช้งาน

  1. การใช้งานหลักของ Acetone คือใช้เป็นตัวทำละลายอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเคมี เครื่องสำอาง หรือใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น
  2. นอกจากนี้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต Bisphenol-A และ Methyl Methacrylate อีกด้วย
  3. มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม พลาสติก ไฟเบอร์ ยา และ สารเคมีอื่นๆ
การประยุกต์ใช้งาน อะซีโตน

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน