เคมีภัณฑ์

ฟีนอล

เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ในอุณหภูมิปกติ มีลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี มีคุณสมบัติเป็นกรด มีโครงสร้างโมเลกุล คือ C6H5OH

ฟีนอล เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบเบนซีนและโพรพิลีน โดยฟีนอลเป็น สารตั้งต้นสำคัญในการผลิตสารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A หรือ BPA) ฟีนอลลิก เรซิน (Phenolic Resin) รวมทั้งอนุพันธ์อื่นๆ หลากหลายชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก ยา การเกษตร และสารเคมีต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


การประยุกต์ใช้งาน

  1. การใช้งานหลักของฟีนอลคือใช้เป็นสารตั้งต้นของฟีนอลิก เรซิน, บิสฟีนอลเอ, คาโปรแลกทัม (เป็นสารตัวกลางในการผลิตไนล่อน 6)
  2. มีการนำฟีนอลไปใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ วัสดุทำฉนวน, กาว, แลคเกอร์, สี. ยาง. หมึก, สีย้อม, ส่วนผสมของก๊าซที่ใช้จุดไฟ (illuminating gases), น้ำหอม, สบู่, ของเล่นเด็ก
  3. โดยทั่วไปฟีนอลจะถูกพบใน ยาฆ่าเชื้อและยาทำให้ปราศจากเชื้อ (Antiseptic and Disinfectant), โลชั่น, ยาขี้ผึ้ง (ointments)
  4. ฟีนอลเป็นสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีการนำมาใช้งานทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง
  5. เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย
ฟีนอล ตาราง

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน