เคมีภัณฑ์

ฟีนอล

เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ในอุณหภูมิปกติ มีลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี มีคุณสมบัติเป็นกรด มีโครงสร้างโมเลกุล คือ C6H5OH

ฟีนอล เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบเบนซีนและโพรพิลีน โดยฟีนอลเป็น สารตั้งต้นสำคัญในการผลิตสารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A หรือ BPA) ฟีนอลลิก เรซิน (Phenolic Resin) รวมทั้งอนุพันธ์อื่นๆ หลากหลายชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก ยา การเกษตร และสารเคมีต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน