เคมีภัณฑ์

บิสฟีนอล เอ

บิสฟีนอล เอ (ฺบีพีเอ) เป็นของแข็ง เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่ละลายน้ำ แต่สามารถละลายในตัวทำละลายเอทานอล มีโครงสร้างโมเลกุลคือ C15H16O2 ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างสารฟีนอลกับอะซีโตน มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาวไม่มีกลิ่น

บิสฟีนอล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง ซึ่งถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC) ซึ่งเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่งใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอีพ็อกซี่ เรซิน (Epoxy Resin) ซึ่งนำมาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิต สารเคลือบผิววัสดุ อุตสาหกรรมสี เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


การประยุกต์ใช้งาน

  1. การใช้งานหลักของ BPA คือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกและเรซินชนิดต่างๆ เช่น Polycarbonate, Epoxy resin
  2. มีการนำใช้ในการผลิต antioxidant บางชนิด รวมถึงการเป็น precursor สำหรับสารหน่วงไฟบางประเภท
  3. มีการนำไปใช้ในอุตสากรรมพอลิเมอร์ และพลาสติก เช่น พอลิคาร์บอเนต
การประยุกต์ใช้งาน บิสฟีนอล เอ

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน