เคมีภัณฑ์

บิสฟีนอล เอ

บิสฟีนอล เอ (ฺบีพีเอ) เป็นของแข็ง เม็ดสีขาว ไม่มีกลิ่น ไม่ละลายน้ำ แต่สามารถละลายในตัวทำละลายเอทานอล มีโครงสร้างโมเลกุลคือ C15H16O2 ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างสารฟีนอลกับอะซีโตน มีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีขาวไม่มีกลิ่น

บิสฟีนอล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง ซึ่งถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate หรือ PC) ซึ่งเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่งใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอีพ็อกซี่ เรซิน (Epoxy Resin) ซึ่งนำมาใช้เป็นวัสดุคอมโพสิต สารเคลือบผิววัสดุ อุตสาหกรรมสี เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน