เคมีภัณฑ์

ไตรเอทาโนลามีน

ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในสูตรผสมซีเมนต์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบดปูนซีเมนต์คุณภาพสูง ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการใช้พลังงานและระยะเวลาการผลิตซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการเร่งการก่อตัวของคอนกรีต ซึ่งเป็นการลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดตั้งและเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีตอีกด้วย

สารช่วยบดละเอียดในการผลิตซีเมนต์ (Cement Grinding Aid) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการบดปูนซีเมนต์ให้ได้คุณภาพสูงพร้อมกับช่วยลดการใช้พลังงาน ลดระยะเวลาและค่่าใช้จ่ายในการผลิตได้

eob table spec

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน