เคมีภัณฑ์

สารไตรเอทิลีน ไกลคอล

ไตรเอทิลีน ไกลคอล (TEG) เป็นสารที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการคายน้ำในก๊าซธรรมชาติเพื่อแยกน้ำออกจากก๊าซ ไตรเอทิลีน ไกลคอล (TEG) ถูกนำมาใช้อย่างมากในการใช้งานที่ต้องการจุดเดือดที่สูงขึ้น น้ำหนักโมเลกุลสูงขึ้น และมีความผันผวนต่ำ เช่น พลาสติไซเซอร์ เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว สารลดแรงตึงผิว น้ำมันหล่อลื่น ของเหลวถ่ายเทความร้อน และตัวทำละลายสำหรับสารทำความสะอาดอุปกรณ์และหมึกพิมพ์

eob table spec

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน