เคมีภัณฑ์

โมโนเอทาโนลามีน

โมโนเอทาโนลามีน (MEA) ใช้สำหรับสารเคมีขั้นกลางในการผลิตผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล สารลดแรงตึงผิว เวชภัณฑ์ยา ตัวนำการสครับบิงก๊าซเพื่อใช้ในการดูดซับและกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงกลั่นและก๊าซธรรมชาติสตรีม

โมโนเอทาโนลามีน

โมโนเอทาโนลาไมน์ (MEA) ใช้ในการลอกสารเคมีเพื่อถอดสารไวแสงในแผงควบคุม LCD เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของวงจร

ตัวเก็บประจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหลายวงจรไฟฟ้า มีหน้าที่หลักๆคือเก็บและคายประจุไฟฟ้า

จอแสดงผล LCD เป็นจอแบนให้คุณภาพของภาพที่ดีขึ้นและสำหรับความละเอียดภาพขนาดใหญ่

eob table spec

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน