เคมีภัณฑ์

เบนซีน

เบนซีน ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของปิโตรเคมีขั้นกลางเพื่อใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สไตรีนโมโนเมอร์ (55%), คิวมีน (20%), ไซโคลเฮกเซน (10%) เป็นต้น ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน