เคมีภัณฑ์

มิกซ์ไซลีนส์

มิกซ์ไซลีนส์ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลักของโรงงานปิโตรเคมี ในการผลิตพาราไซลีน นอกจากนี้ มิกซ์ไซลีนส์ ยังใช้เป็นสารช่วยเพิ่มค่าออกเทนในนํ้ามันเบนซินและใช้เป็นสารทำละลาย (Solvent) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น สารเคลือบพื้นผิว ยาฆ่าแมลง สี กาว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน