เคมีภัณฑ์

ออร์โธไซลีน

ออร์โธไซลีนใช้ผลิตเป็นกรดฟทาริก (Phthalic Acid (PA) เพื่อนำไปผลิตสารเคมีสำหรับเสริมประสิทธิภาพของพลาสติก (Plasticizers) สารเคมีใช้เชื่อมท่อ PVC และสารประกอบในยาฆ่าแมลง

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน