เคมีภัณฑ์

ไซโคลเฮกเซน

ไซโคลเฮกเซนใช้ผลิตเป็นคาโปรแลคตัม (Caprolactum) ซึ่งนำไปผลิตเป็นไนลอน 6 โดยจะได้ผลิตภัณฑ์ คือ เส้นใยสังเคราะห์ (เสื้อผ้ากีฬา ผ้าทำเต้นท์ ฯลฯ) เม็ดพลาสติกขึ้นรูป เป็นต้น นำไปใช้ผลิตเป็นอะดิปิกแอซิด (Adipic Acid) ซึ่งนำไปผลิตเป็นไนลอน 6,6 เพื่อนำไปผลิตพลาสติกวิศวกรรมและโพลียูรีเทนในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็คทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน