เคมีภัณฑ์

โทลูอีน

โทลูอีนส่วนใหญ่จะถูกนำไปผ่านกระบวนการ เพื่อเพิ่มการผลิตพาราไซลีน และเบนซีน นอกจากนั้นยังสามารถนำไปผสมในเบนซีน เพื่อเพิ่มค่าออกเทน และยังใช้เป็นสารทำละลาย (Solvent) ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น สารเคลือบผิว ยาฆ่าแมลง สี กาว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านบนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ด้านบน